Zespół medyczny

dr n. med. Andrzej Badzio
Dyrektor Medyczny Centrum Radioterapii i Usprawniania
specjalista onkologii klinicznej
specjalista radioterapii onkologicznej


tel. 55 235 89 20

Dr n. med. Andrzej Badzio ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 1991 roku. Przez 20 lat pracował jako asystent profesora w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w Klinice Onkologii i Radioterapii, gdzie poza pracą lekarza prowadził działalność naukową i edukacyjną. Tam też specjalizował się z onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej oraz prowadził swój przewód doktorski. 

W 2012 roku powierzono mu tworzenie od podstaw Oddziału Radioterapii w Centrum Radioterapii NU-MED w Elblągu, gdzie objął funkcję dyrektora medycznego. Diagnozuje i leczy choroby nowotworowe, uczestniczy w konsyliach w innych szpitalach, kwalifikuje pacjentów do leczenia onkologicznego – chemioterapii i radioterapii. 

Jest autorem blisko 150. publikacji naukowych i laureatem trzech nagród Ministra Zdrowia i czterech nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia naukowe.
Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego), ESTRO (The European Society for Radiotherapy&Oncology), PTRO (Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej) i Polskiego Towarzystwa Psychoonkologii.
Regularnie uczestniczy w największych polskich i światowych konferencjach onkologicznych. W obszarze jego zainteresowań medycznych znajdują się nowotwory przewodu pokarmowego, rak płuca, badania genetyczne i molekularne.

Jest pomysłodawcą działań arteterapeutycznych na Oddziale Radioterapii - Galerii Sztuki Rad_Art, gdzie kontakt ze sztuką wspiera proces leczenia u pacjentów. Jest zaangażowany w działania propagujące profilaktykę zdrowotną – prowadzi wykłady, spotkania, współpracuje z mediami – lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi.

Prywatnie lubi aktywnie spędzać czas wolny z rodziną i gronem przyjaciół. Uprawia sport – bieganie, windsurfing, kolarstwo górskie, żeglarstwo. Kocha literaturę i teatr. Uwielbia egzotyczne podróże i egzotyczną kuchnię. Lubi gotować dla rodziny i znajomych.


dr n. med. Barbara Szostakiewicz
Ordynator Oddziału Radioterapii

specjalista onkolog radioterapeuta

\

Dr n. med. Barbara Szostakiewicz jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku (rocznik 2002). Pracowała w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Klinice Onkologii i Radioterapii, gdzie specjalizowała się z radioterapii onkologicznej, a także odbyła staże podyplomowe. Doktorat zrobiła w ramach studiów doktoranckich. Badania do doktoratu prowadziła na stażu w UCHealth University of Colorado Cancer Center w Colorado w Stanach Zjednoczonych

W Centrum Radioterapii pracuje od początku, od 2013 roku. W obszarze jej zainteresowań medycznych znajdują się, m.in. nowotwory prostaty i pęcherza moczowego, nowotwory ośrodkowego układu nerwowego oraz radioterapia stereotaktyczna.

Przez wiele lat współpracowała z Hospicjum im. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku.
Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego), ESTRO (The European Society for Radiotherapy&Oncology). Regularnie uczestniczy w konferencjach naukowych w Polsce i na świecie, zarówno jako uczestnik, jak i wykładowca.

Jest zaangażowana w działalność promującą profilaktykę zdrowotną - prowadzi wykłady, współpracuje z mediami lokalnymi.

Prywatnie fascynuje ją poznawanie kultur świata. Lubi literaturę i film.


dr n. med. Piotr Winczura
specjalista onkolog radioterapeuta

Dr n. med. Piotr Winczura jest specjalistą radioterapii onkologicznej. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Gdańsku w roku 2005. Specjalizował się w Klinice Onkologii i Radioterapii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku oraz Klinice Radioterapii Uniwersytetu w Wiedniu. Jako stypendysta European School of Oncology odbył staż w Klinice Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Antwerpii. Obecnie jest w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej.
Obronił pracę doktorską pod tytułem: Analiza wybranych molekularnych czynników związanych z ryzykiem przerzutów do kości u chorych na raka piersi.
W Centrum Radioterapii NU-MED pracuje od początku, od 2013 roku.

W obszarze jego zainteresowań medycznych znajdują się, m.in. nowotwory ginekologiczne i piersi, radioterapia stereotaktyczna oraz innowacje w radioterapii.

Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) i ESTRO ( European Society for Radiotherapy & Oncology).

Regularnie aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju i na świecie. Od 2007 roku pracuje w Hospicjum Domowym im. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku.

Bierze czynny udział w działaniach promujących profilaktykę zdrowotną. Prowadzi wykłady, spotkania, współpracuje z mediami.
Prywatnie lubi spędzać czas aktywnie. Ukończył 7 maratonów (Poznań, Łódź, dwukrotnie Kraków, Wiedeń, Warszawa, Barcelona) oraz dziesiątki krótszych biegów ulicznych i przełajowych. Od 2 lat próbuje swoich sił w triatlonie. Dużo czyta. Interesuje się sztuką komiksową. Lubi dobrą kuchnię w dobrym towarzystwie. Wspólnie z żoną dużo podróżuje.


lek. Julianna Wejs-Maternik
specjalista onkolog radioterapeuta


lek. Marcin Kurowicki 

specjalista radioterapii onkologicznej

\

Lek. Marcin Kurowicki jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rocznik 2006), gdzie następnie odbył staż podyplomowy. Specjalizował się z radioterapii onkologicznej na Oddziale Radioterapii Gdyńskiego Centrum Onkologii.
W Centrum Radioterapii w Elblągu pracuje od początku, od 2013 roku. 

Pracuje także w Poradni Onkologicznej w Prabutach, gdzie konsultuje również pacjentów tamtejszego Szpitala.

W obszarze jego medycznych zainteresowań są nowotwory, m.in. głowy i szyi, rak płuc, rak piersi, rak prostaty, chłoniak Hodkina, chłoniaki nieziarnicze. 

Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego) oraz ESTRO (The European Society for Radiotherapy &Oncology).

Regularnie uczestniczy w kursach, szkoleniach, konferencjach...  

 2017 roku wziął udział w kursie ESTRO: Upper GI: Technical and Clinical Challenges for Radiation Oncologists ; w Konferencji PO ASCO w Gdańsku; w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 3R Radioterapii w Łodzi. Wygłosił wykład Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki  podczas kursu specjalizacyjnego dla chirurgów stomatologicznych, a także podczas IX Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych na temat Nowych koncepcji w leczeniu raka odbytnicy.

Prywatnie fascynuje go poznawanie nowych miejsc, dlatego każdą wolną chwilę stara się przeznaczyć na podróże w ciekawe zakątki Polski i świata. Kocha teatr – jest wiernym widzem Teatru Muzycznego im. D. Baduszkowej w Gdyni. Lubi dobrą kuchnię.


lek. Magda Stefańczyk
specjalista onkolog radioterapeuta

\


lek. Aneta Waszczuk
specjalista onkolog radioterapeuta


lek. Katarzyna Nazim-Kociorska
specjalista chorób wewnętrznych

Zastępca Dyrektora ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Lek. Katarzyna Nazim-Kociorska jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowała w Oddziale Kardiologicznym Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Klinice Chorób Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni.

W 2013 roku rozpoczęła pracę w Centrum Radioterapii NU-MED na stanowisku lekarza internisty. W 2015 roku została kierownikiem Poradni Onkologicznej i Hematologicznej NU-MED. Od2017 roku pracuje na stanowisku zastępcy dyrektora ds. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej oraz jako lekarz Poradni Onkologicznej w Elblągu.

Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz specjalizuje się w dziedzinie onkologii klinicznej. Jest członkiem PTOK (Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej).

W obszarze jej zainteresowań medycznych znajdują się: rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego, profilaktyka przeciwnowotworowa, leczenie żywieniowe i wspomagające.
Bardzo angażuje się w działania dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Spotyka się z młodzieżą, seniorami, Amazonkami – zachęcając do zdrowego stylu życia. Współpracuje z mediami.

Prywatnie jest mamą dwóch córek. Uwielbia aktywnie spędzać czas z mężem i dziećmi. Uprawia fitness, biega, jeździ na rowerze, pływa. Lubi spacery. Dużo czyta. Dba o zdrowe odżywianie. Z mężem są stałymi bywalcami Teatru Muzycznego w Gdyni. Wspólnie z rodziną dużo podróżuje, ale lubi też wakacje na rodzinnej działce. Jest osobą pozytywnie nastawioną do świata i ludzi.


lek. Izabela Siwakowska 

specjalista chorób wewnętrznych

\


mgr Justyna Tomkiewicz
pielęgniarka koordynująca

Mgr Justyna Tomkiewicz jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie zdobyła tytuł magistra. Dodatkowo zrobiła dwie specjalizacje z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, a  następnie onkologicznego. Karierę zawodową rozpoczynała na Oddziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć Szpitala Powiatowego w Braniewie. Pracowała również na Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. W Centrum Radioterapii NU-MED pracuje od początku, od 2013 roku na stanowisku Pielęgniarki Koordynującej. 

Praca jest dla niej pasją. Każdego pacjenta traktuje z szacunkiem i empatią, i tego wymaga od swego zespołu. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych.

Pracowała ze studentami studiów I i II stopnia  Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Była opiekunem stażów dla studentów. Angażuje się w działania promujące profilaktykę zdrowotną. Jest zaangażowana w działania Samorządu Pielęgniarek i Położnych, za które otrzymała Brązowe odznaczenie w 2016 r.

Prywatnie jest mamą dwóch synów. Zaczytuje się w skandynawskich kryminałach. Kocha dobre kino. Jej pasją od kilku lat jest morsowanie i do zimowych kąpieli przekonała już wiele osób z rodziny, znajomych oraz współpracowników. Lubi treningi fitness i spacery. Jakiś czas temu odkryła uroki Grecji, do której lubi, wspólnie z mężem, wracać.


mgr Andrzej Blukis
kierownik zespołu fizyków

\


lek. Łukasz Cieśliński
rezydent

\

Lekarz Łukasz Cieśliński jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rocznik 2012). Staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Specjalizację z radioterapii onkologicznej rozpoczął w Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED w 2014 roku.

Interesują go, m.in. nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, nowotwory regionu głowy i szyi, rak płuca, przełyku, żołądka, jelita grubego, piersi, prostaty, pęcherza moczowego oraz nowotwory ginekologiczne.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje odbywając kursy i staże w ramach specjalizacji oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach w Polsce i zagranicą.

Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego), ESTRO (The European Society for Radiotherapy&Oncology).

Prywatnie interesuje się architekturą wnętrz. Z przyjemnością urządzał swoje pierwsze mieszkanie, niektóre meble wykonując własnoręcznie. Lubi podróżować. Ma odwagę zwiedzać egzotyczne kraje w pojedynkę. Lubi spotkania z przyjaciółmi. Czas wolny spędza też aktywnie uprawiając sport.

Lekarz Łukasz Cieśliński jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rocznik 2012). Staż podyplomowy odbył w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Specjalizację z radioterapii onkologicznej rozpoczął w Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED w 2014 roku.

Interesują go, m.in. nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, nowotwory regionu głowy i szyi, rak płuca, przełyku, żołądka, jelita grubego, piersi, prostaty, pęcherza moczowego oraz nowotwory ginekologiczne.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje odbywając kursy i staże w ramach specjalizacji oraz uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach w Polsce i zagranicą.

Jest członkiem PTO (Polskiego Towarzystwa Onkologicznego), ESTRO (The European Society for Radiotherapy&Oncology).

Prywatnie interesuje się architekturą wnętrz. Z przyjemnością urządzał swoje pierwsze mieszkanie, niektóre meble wykonując własnoręcznie. Lubi podróżować. Ma odwagę zwiedzać egzotyczne kraje w pojedynkę. Lubi spotkania z przyjaciółmi. Czas wolny spędza też aktywnie uprawiając sport.

Kontakt

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Rejestracja tel. 55 235 89 53, fax 55 235 89 02
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 18.30

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr tel. 55 235 89 01.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/