Zasady kierowania pacjentów

Pacjenci kierowani do Centrum Radioterapii i Usprawniania NU-MED GRUPA S.A. powinni zgłosić się do rejestracji z drukiem Skierowania do Centrum Radioterapii i Usprawniania

http://elblagradioterapia.nu-med.pl/p,199,dla-lekarza/p,231,dokumenty-do-pobrania.html

a także oryginałem karty DILO jeżeli pacjent posiada taką kartę.

Skierowanie można przesłać również faxem na numer: 55 235 89 02.

Proszę zwrócić szczególną uwagę na podanie pacjentowi numeru telefonu kontaktowego
do Centrum. Pracownik rejestracji w ciągu kilku dni oddzwoni do pacjenta i poda datę wizyty.

Chorzy mogą być leczeni w trybie ambulatoryjnym lub w trybie hospitalizacji, na okres napromieniań. Hospitalizacja odbywa się w Oddziale Radioterapii. Pacjenci w dobrym stanie ogólnym mogą także skorzystać z zakwaterowania we wskazanym przez Centrum hotelu. Koszt pobytu pacjenta w hotelu pokrywa NU-MED GRUPA S.A. Właściwą opcję należy zaznaczyć na druku skierowania.

Pacjenci zgłaszający się do Centrum powinni dostarczyć dokumentację medyczną i stawić się na umówioną godzinę z aktualnym wynikiem morfologii i oznaczeniem poziomu kreatyniny, zgodnie z informacją przekazaną przez pracownika rejestracji.

Pacjenci wymagający konsultacji powinni rejestrować się do Poradni Onkologicznej do specjalisty Radioterapii Onkologicznej http://elblagradioterapia.nu-med.pl/p,44,poradnie-onkologiczne/p,238,poradnia-onkologiczna-elblag.html

Pacjenci kierowani w ramach Pakietu Onkologicznego powinni zgłaszać się po konsylium specjalistycznym, na którym zalecono radioterapię w Centrum Radioterapii i Usprawniania.
W takim przypadku proszę dostarczyć do rejestracji oryginał karty DILO.

Pacjenci leczeni w ramach Pakietu Onkologicznego z wydaną kartą DILO skierowani na konsylium specjalistyczne powinni skontaktować się z WSZ w Elblągu celem ustalenia terminu konsylium,

dane kontaktowe:

Koordynator Opieki Onkologicznej
Wiesława Jastrząb
Numer tel. 55 23 95 513 lub tel. kom. 505 506 299
e-mail: pakietonkologiczny@szpital.elblag.pl

Kontakt

ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg
Rejestracja tel. 055 235 89 00
tel. 055 235 89 01, fax 55 235 89 02
Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 18.30

Projekt i realizacja © 2014 agencja reklamowa soluma – projektant stron www
Wszystkie materiały zawarte na stronie chronione są prawem autorskim i bez zgody nie mogą być używane i powielane.

Content

Od 1 stycznia 2015 r. rozpoczęliśmy leczenie pacjentów zgodnie z tzw. szybką ścieżką onkologiczną.

Szczegółowe informacje dla pacjentów oraz szpitali zainteresowanych współpracą w ramach pakietu onkologicznego uzyskacie Państwo pod nr tel. 55 235 89 01.
http://pakietonkologiczny.gov.pl/